Firemní kurzy koučování

Koučování v manažerské praxi
Kurz koučování
Jak koučovat svůj tým
Rozvoj interních koučů
Koučování lektorských dovedností
Koučování prezentačních a mediálních dovedností

Individuální koučování

Metoda rozvoje jednotlivce. Průměrný rozsah je cca 15 - 20 hodin. Jedno setkání trvá cca 3-4 hodiny. Možnost využítí e-mailu a telefonu pro další kontakt koučovaného se svým koučem.

Koučování týmu

Metoda rozvoje, kdy není koučován pouze jednotlivec, ale je koučován celý tým.

dozvědět se více o koučování

Co je koučování?

Koučování je technika rozvoje, pomocí které může koučovaný získat informace o tom, kam směřovat, jakým způsobem, jak identifikovat problém a jaké jsou možnosti jeho řešení.
Nejcennějším přínosem koučování je skutečnost, že na klíčová řešení přichází koučovaný sám a sám přijímá rozhodnutí.
Díky koučování se koučovaný učí pracovat efektivním způsobem a je schopen tento způsob použít i v budoucnu, nejenom na daný konkrétní problém.
Koučovaný prostřednictvím koučování roste a využívá vlastní potenciál – to mu přináší řadu pozitivních prožitků, které ho stimulují do budoucna.

Kdy koučovat?

Manažer nastoupí do nové pozice.
Manažer se připravuje na jinou roli ve firmě (přebírá další úsek, nové činnosti, novou strategii firmy).
Manažer potřebuje akutně vyřešit problém v týmu, neúspěch u zákazníka apod.
Manažer absolvoval pravidelné hodnocení a byla u něj identifikována kompetence, na které by měl pracovat (např. delegování, práce s časem, důslednost při práci s podřízenými, aktivnější práce s týmem).
Manažer chce sám na sobě pracovat, chce se zlepšit.
Manažer uvažuje o změně ve svém životě a potřebuje si ujasnit, co konkrétně chce, kam se chce posunout, do jakého oboru a zda je na tuto změnu připraven.

Koho koučovat?

Jednotlivce nebo celý tým.
Toho, kdo má potenciál.
Toho, kdo chce na sobě pracovat.

Jaké jsou přínosy?

Analýza situace a akční plán
Kreativní analýza
Rozvoj pravé hemisféry
Vyjasnění si problému
Posílení proaktivity a akceschopnosti
Učení se efektivním postojům
Zdokonalení v sociálním kontaktu
Zvýšení teoretických znalostí o vedení – samostudium, motivace k získávání dalších znalostí
Otevřená zpětná vazba
Doplnění potřebných teoretických základů

Jak koučujeme?

Metoda Grow
Myšlenkové mapy
Paretovo pravidlo
Koučovací otázky
Rozvojové úkoly
Videotrénink
Hraní rolí
Práce se studijním materiálem (koučování)
Stínování
Mentoring bloky

Jaké jsou výstupy?

Dialoogle Cards
Practical Cards
DVD
Studijní a pracovní materiály

Náš tým

Aktuální kurzy

Uzavření starého roku a otevření roku 2020 - NOVINKA

Inspirativně - koučovací setkání je určeno primárně ženám ve firmách, nebo ženským týmům, pro které může být motivací i odměnou.

Společně se budeme zamýšlet nad těmito tématy:
Jak stihnout všechno, když den má 24 hodin?
Jak v roce 2020 naplno žít a nejen přežívat?
Jak si naplánovat čas, když ostatní nerespektují mé plány?
Jak si plnit své cíle a sny?
Back office není “holka pro všechno”.
Žena v mužském týmu.

Termín: 7. února 2020
Místo: Praha, Klimentská 1443
Cena: 1 500 Kč / osoba (cena uvedena bez DPH zahrnuje kurzovné, vision board, občerstvení)
Lektorka, kouč: PhDr. Michaela Daňková
Variabilní symbol pro platbu převodem: 722020

Rozhovory s klíčovými lidmi ve firmě - Best program roku 2018

"Tak dlouho jsem byl tahounem v této firmě, a ona si toho nevšimla, až jsem se rozhodl být tahounem jinde, kde to ocení."

Program workshopu:
Tahoun se rozhodl opustit firmu.
Tahoun přestal podávat svůj stabilní výkon.
Z tahouna se mám stal zaměstnanec, který nechce dělat již nic navíc.
Tahouna se nám snaží přetáhnout jiná firma.

Termín: bude upřesněn na základě přihlášených osob
Místo: Praha
Cena: 3 700 Kč / osoba (cena uvedena bez DPH)
Lektorka: PhDr. Michaela Daňková
Variabilní symbol pro platbu převodem: 13018

Prokoukněte komunikační styly - NOVINKA

Forma: workshop, sdílení, individuální konzultace, individuální koučink

Program workshopu:
Komunikační styly (analytik, řidič, hvězda, srdcař).
Analýza týmu, klientů, kolegů atd., se kterými pracuji.
Jaký typ jsem já a jak s každým typem jednat.
Strategie jednání s jednotlivými typy, co funguje, co nefunguje.

Program Networking
Která skupina zaměstnanců je na komunikaci nejobtížnější a jak s nimi jednat?
Jak zapojit do komunikace analytiky?
Komunikují Mileniáni jinak?

Termín: bude upřesněn na základě přihlášených osob
Místo: Praha
Cena: 3 700 Kč / osoba (cena uvedena bez DPH zahrnuje kurzovné a knihu Prokoukněte komunikační styly druhých od PhDr. Michaely Daňkové)
Lektorka: PhDr. Michaela Daňková
Variabilní symbol pro platbu převodem: 12018

Inspirativní fórum: ZÍSKAT - ZŮSTAT

Jak získat nové zaměstnance a praktické zkušenosti, ke stabilizaci zaměstnanců. Inspirativní fórum je určené pro výrobní ředitele, Shift Lídry, mistry a HR manažery. Cílem je získat inspiraci a dobré nápady k tématu získat a zůstat, výměna zkušeností mezi účastníky (roundtable).

Program: (téma ZÍSKAT):
SMYSL PRÁCE A FIREMNÍ KULTURA (Lubomír Pech)
Jak zvyšovat motivaci zaměstnanců?
Jak na firemní kulturu?
Kde hledat konkurenční výhodu?

NÁBOR A HR MARMETING (Eva Pechová)
Jak zaujmout potenciální zaměstnance inzercí?
Jak prokouknout kandidáty na pohovoru?
Na co se při pohovoru zaměřit?

Program (téma ZŮSTAT):
ROZVOJ MANAGEMENTU VE VÝROBNÍCH FIRMÁCH (Michaela Daňková)
Jak naučit manažery, aby vycházeli se svými lidmi lépe?
Jak zajistit, aby podřízený prosazoval myšlenky manažera týmu?
Jak se stát zajímavým zaměstnavatelem? (Peníze nestačí.)
Jak s juniorními zaměstnanci?

JAK PRACOVAT S TEAM LÍDRY, SHIFT LÍDRY, MISTRY (Michaela Daňková, Václava Kaufmanová)
Jak udělat, aby TL/SL/M byl manažer a nevystupoval jako “dělník”?
Nápady, jak může TL/SL/M motivovat své podřízené.
Příprava TL/SL/M na obtížné situace dnešní doby při vedení lidí.
Udržení stávajících zaměstnanců.
Práce s juniorními TL.

Termín: 06.11.2018
Místo: Chomutov, místo bude upřesněno
Cena: 3 500 Kč / osoba, párové vstupné: 6 000 Kč, doplňkové vstupné 1 500 Kč (ceny jsou uvedeny bez DPH)
Variabilní symbol pro platbu převodem: 06112018

Přihláška na kurz


  Úhradu bankovním převodem proveďte před termínem konání kurzu.
  Platby zasílejte na účet č. 43-7905150267/0100 pod variabilním symbolem požadovaného kurzu.
  Zaškrtnutím tlačítka výše souhlasíte se smluvními podmínkami Menttory.
  Zaškrtnutím tlačítka výše souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

  Reference

  Logo SSI Technologies
  Logo Personna International CZ, EdgeWell
  Logo Residenza Kler
  Logo Hitachi Cable
  Logo McDonald's
  Logo Škoda
  Logo Carrier
  Logo Black Decker
  Logo Citroen
  Logo Vodafone
  Logo Česká Spořitelna
  Logo Komerční banka
  Logo Foto Škoda
  Logo Securitas
  Logo Severočeské Doly
  Logo Suzuki
  Logo T-Mobile
  Logo Accenture
  Logo ČEPS
  Logo Moneta
  Logo S Autoleasing

  Kontakty

  Telefon: +420 723 590 910
  E-mail: info@menttory.cz

  Václava Kaufmanová - Menttory
  Hájkova 6, 130 00 Praha 3

  IČ: 76192423
  DIČ: CZ7260252428

  Živnost: UMCP3/9230/2010/Jčk/4
  Číslo účtu: 43-7905150267/0100