Úspěch znamená rovnováha v životě

Budovat a propagovat zdravý životní styl přes všechny oblasti, které ovlivňují zdravou kondici a výkonnost zaměstnanců je trend, kterým se firmy vydávají a snaží se podporovat slaďování osobního a pracovního života svých zaměstnanců.

Pro firmu je zavádění nových fresh projektů v rámci slaďování cesta, jak si udržet i získat kvalitní zaměstnance a zlepšit jejich pracovní výkon a motivaci.

dozvědět se více o Work Life Balance

Úspěch znamená rovnováha v životě

Budovat a propagovat zdravý životní styl přes všechny oblasti, které ovlivňují zdravou kondici a výkonnost zaměstnanců je trend, kterým se firmy vydávají a snaží se podporovat slaďování osobního a pracovního života svých zaměstnanců.

Pro firmu je zavádění nových fresh projektů v rámci slaďování cesta, jak si udržet i získat kvalitní zaměstnance a zlepšit jejich pracovní výkon a motivaci.

dozvědět se více o Work Life Balance

V rámci Work-Life Balance představujeme tyto projekty:

Kondice a výkonnost zaměstnace

Program zahrnuje analýzu současného stavu (individuální konzultace s lékařkou), změnový program (zdraví – výživa – přístup – relaxace), feedback, vyhodnocení.

Wellness projekty

Projekty jsou připravovány v souladu s aktuální strategií firmy – firma i zaměstnanci v kondici, firemní kulturou a profilováním se na trhu práce – jako vyhledávaný zaměstnavatel.

Provázení rodičovskou dovolenou

Projekt má za cíl z obecně limitujícího faktoru, kdy ženy i muži odcházejí z pracovního prostředí na rodičovskou dovolenou a jsou po určitý čas mimo firemní dění, vytvořit benefit. Tento projekt pomůže zaměstnance „udržet ve hře“ a umožní jim plynulý návratu do firmy a rychlou adaptaci bez ztráty sebevědomí.

Náš tým

Aktuální kurzy

Psychologie při výběrovém pohovoru - NOVINKA

Program je určen pro všechny, kteří vedou nebo se chystají vést výběrové pohovory.

Forma: on-line/prezenčně

PROGRAM
Analýza kontaktu před pohovorem (Životopis, kontakty na Linkedin, zájmy…), čeho si všimnout a jak informace vyhodnotit, příprava otázek).
Chování v průběhu celého rozhovoru (začátek versus střed a závěr) – nehodnotíme chování, ale všímáme si změn v pohovoru – co znamenají.
Připravenost x autenticita (rozdělení rozhovoru na připravenou část a část, kdy uchazeč musí improvizovat) – na co se zaměřit.
Analýza řeči těla v připravené části a části improvizační. Rozdíly face to face / on-line.
Sledování proaktivity (např. jak hodnotí minulá zaměstnání).
Jak se otevřeně zeptat, jaké další nabídky jsou „ve hře“? Na základě čeho se uchazeč bude rozhodovat? Zda má deadline, do kterého se chce rozhodnout?
Jak uchazeči poskytnout prostor, aby nám sdělil, jak on se cítil během pohovoru.
Jak zjistit, zda má uchazeč reálnou představu o tom, zda je na danou pozici v reálném životě připraven (např. maminka po mateřské dovolené – chce úvazek 6 hodin a kývne na 8).
Práce se svojí intuicí po skončení pohovoru (příprava otázek na příště).

NOVINKY v oblasti pracovního práva

Program je určen pro HR manažery.

Forma: on-line/prezenčně

Podstatná část školení je věnována problematice zprostředkování zaměstnání, kontrolám práce, ochraně oznamovatelů protiprávních jednání (tzv. whistleblowingu) a práci z domova.
Problematické otázky nové právní úpravy dovolené.
Práce na tzv. home office.
Nový přestupek umožnění zastřešeného zprostředkování zaměstnaní od 1.8.2021 (zkušenosti z kontrol práce).
Judikát Nejvyššího soudu k seznámení s rozvrhem pracovní doby.
Pracovní doba a práce přesčas.
Změny otcovské, dlouhodobého ošetřovného a ošetřovného .
Návrh zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy.

Rozhovory s klíčovými lidmi ve firmě

"Tak dlouho jsem byl tahounem v této firmě, a ona si toho nevšimla, až jsem se rozhodl být tahounem jinde, kde to ocení."

Program workshopu:
Tahoun se rozhodl opustit firmu.
Tahoun přestal podávat svůj stabilní výkon.
Z tahouna se mám stal zaměstnanec, který nechce dělat již nic navíc.
Tahouna se nám snaží přetáhnout jiná firma.

Prokoukněte komunikační styly - NOVINKA

Forma: workshop, sdílení, individuální konzultace, individuální koučink

Program workshopu:
Komunikační styly (analytik, řidič, hvězda, srdcař).
Analýza týmu, klientů, kolegů atd., se kterými pracuji.
Jaký typ jsem já a jak s každým typem jednat.
Strategie jednání s jednotlivými typy, co funguje, co nefunguje.

Program Networking
Která skupina zaměstnanců je na komunikaci nejobtížnější a jak s nimi jednat?
Jak zapojit do komunikace analytiky?
Komunikují Mileniáni jinak?

Termín: bude upřesněn na základě přihlášených osob
Místo: Praha
Cena: 3 700 Kč / osoba (cena uvedena bez DPH zahrnuje kurzovné a knihu Prokoukněte komunikační styly druhých od PhDr. Michaely Daňkové)
Lektorka: PhDr. Michaela Daňková
Variabilní symbol pro platbu převodem: 12018

Inspirativní fórum: ZÍSKAT - ZŮSTAT

Jak získat nové zaměstnance a praktické zkušenosti, ke stabilizaci zaměstnanců. Inspirativní fórum je určené pro výrobní ředitele, Shift Lídry, mistry a HR manažery. Cílem je získat inspiraci a dobré nápady k tématu získat a zůstat, výměna zkušeností mezi účastníky (roundtable).

Program: (téma ZÍSKAT):
SMYSL PRÁCE A FIREMNÍ KULTURA (Lubomír Pech)
Jak zvyšovat motivaci zaměstnanců?
Jak na firemní kulturu?
Kde hledat konkurenční výhodu?

NÁBOR A HR MARMETING (Eva Pechová)
Jak zaujmout potenciální zaměstnance inzercí?
Jak prokouknout kandidáty na pohovoru?
Na co se při pohovoru zaměřit?

Program (téma ZŮSTAT):
ROZVOJ MANAGEMENTU VE VÝROBNÍCH FIRMÁCH (Michaela Daňková)
Jak naučit manažery, aby vycházeli se svými lidmi lépe?
Jak zajistit, aby podřízený prosazoval myšlenky manažera týmu?
Jak se stát zajímavým zaměstnavatelem? (Peníze nestačí.)
Jak s juniorními zaměstnanci?

JAK PRACOVAT S TEAM LÍDRY, SHIFT LÍDRY, MISTRY (Michaela Daňková, Václava Kaufmanová)
Jak udělat, aby TL/SL/M byl manažer a nevystupoval jako „dělník“?
Nápady, jak může TL/SL/M motivovat své podřízené.
Příprava TL/SL/M na obtížné situace dnešní doby při vedení lidí.
Udržení stávajících zaměstnanců.
Práce s juniorními TL.

Termín: 06.11.2018
Místo: Chomutov, místo bude upřesněno
Cena: 3 500 Kč / osoba, párové vstupné: 6 000 Kč, doplňkové vstupné 1 500 Kč (ceny jsou uvedeny bez DPH)
Variabilní symbol pro platbu převodem: 06112018

Přihláška na kurz


  Úhradu bankovním převodem proveďte před termínem konání kurzu.
  Platby zasílejte na účet č. 43-7905150267/0100 pod variabilním symbolem požadovaného kurzu.
  Zaškrtnutím tlačítka výše souhlasíte se smluvními podmínkami Menttory.
  Zaškrtnutím tlačítka výše souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

  Reference

  Auto Palace
  Logo OPT Demand
  Logo SSI Technologies
  Logo Personna International CZ, EdgeWell
  Logo Residenza Kler
  Logo Hitachi Cable
  Logo McDonald's
  Logo Škoda
  Logo Carrier
  Logo Black Decker
  Logo Citroen
  Logo Vodafone
  Logo Česká Spořitelna
  Logo Komerční banka
  Logo Foto Škoda
  Logo Securitas
  Logo Severočeské Doly
  Logo Suzuki
  Logo T-Mobile
  Logo Accenture
  Logo ČEPS
  Logo Moneta
  Logo S Autoleasing

  Kontakty

  Telefon: +420 723 590 910
  E-mail: info@menttory.cz

  Václava Kaufmanová - Menttory
  Hájkova 6, 130 00 Praha 3

  IČ: 76192423
  DIČ: CZ7260252428

  Živnost: UMCP3/9230/2010/Jčk/4
  Číslo účtu: 43-7905150267/0100