Do businessu vstupujeme každý z různých důvodů. Někdo firmu koupí, někdo jí zdědí, někdo chce dělat věci jinak - po svém. Pro mě to jsou tyto čtyři věci, proč to dělám:

1. Lidé: Lidé, se kterými pracuji já (kolegové, lektoři, kouči), lidé pro které pracuji (naši klienti) a lidé, se kterými pracujeme na jejich rozvoji. Všichni jsou pro mě nekonečnou inspirací a radostí. Jsou pro mě hnacím motorem, který mě stále posouvá dál. Lidé mě prostě baví. Děkuji.
2. Značka: Možnost budovat novou značku v oblasti vzdělávání a rozvoje lidí.
3. Samostatnost: Volnost a svoboda, při které je možné tvořit nové zajímavé projekty za podpory rodiny.
4. Radost: Moc mě to baví a doufám, že ještě hodně dlouho bude.

Závěrem jeden zajímavý citát: “Pokud se Vám zdá, že máte v životě něco změnit, tak se Vám to nezdá.“

Budeme se na Vás těšit při našich společných projektech.

Václava Kaufmanová
majitelka Menttory

dozvědět se více o týmu Menttory

Do businessu vstupujeme každý z různých důvodů. Někdo firmu koupí, někdo jí zdědí, někdo chce dělat věci jinak - po svém. Pro mě to jsou tyto čtyři věci, proč to dělám:

1. Lidé: Lidé, se kterými pracuji já (kolegové, lektoři, kouči), lidé pro které pracuji (naši klienti) a lidé, se kterými pracujeme na jejich rozvoji. Všichni jsou pro mě nekonečnou inspirací a radostí. Jsou pro mě hnacím motorem, který mě stále posouvá dál. Lidé mě prostě baví. Děkuji.
2. Značka: Možnost budovat novou značku v oblasti vzdělávání a rozvoje lidí.
3. Samostatnost: Volnost a svoboda, při které je možné tvořit nové zajímavé projekty za podpory rodiny.
4. Radost: Moc mě to baví a doufám, že ještě hodně dlouho bude.

Závěrem jeden zajímavý citát: “Pokud se Vám zdá, že máte v životě něco změnit, tak se Vám to nezdá.“

Budeme se na Vás těšit při našich společných projektech.

Václava Kaufmanová
majitelka Menttory

dozvědět se více o týmu Menttory

Michaela Daňková

PhDr. Michaela Daňková

lektorka / kouč

Specializace
Leadership
Koučink
Mentoring
Assessment Center
Development Center
Průzkumy spokojenosti
Motivační programy
Generace X/Y/Z

Profil
Filosofická fakulta University Karlovy, Praha, obor psychologie, zaměření na psychologii práce a organizace
Konzervatoř, dramatický obor (prof. Ivan Vyskočil), Praha
Filosofická fakulta University Karlovy, Praha, obor sociologie
O2 – manažerka vzdělávání
Český rozhlas – vedoucí oddělení Public Relations, tisková mluvčí
Od roku 1991 působí jako lektorka, koučka a mentorka
EMCC – European Mentoring and Coaching Council
Českomoravská psychologická společnost

Publikační činnost

Božena Hažová

Mgr. Božena Hažová

lektorka

Specializace
Mediální trénink
Firemní komunikace (časopis, intranet atd.)

Profil
Absolventka FFUK (kulturologie), Konzervatoř Jaroslava Ježka (dramatický obor)
Hospodářské noviny – editor domácího zpravodajství
Patřila k základnímu týmu týdeníku Týden, který vedl Karel Hvižďala
Zakládala v Zemských novinách regionální redakce
Jako šéfeditorka pracovala v týdeníku Euro a v týdeníku Ekonom

Lenka Přívětivá

Lenka Přívětivá

lektorka

Specializace
Profesionální komunikace (osobní, telefonická)
Péče o zákazníky (prodej, Help Desk, vymáhání pohledávek, komunikačně obtížné situace, retence zákazníků, servis)
Kurzy pro asistentky, recepční
Mystery Shopping, Mystery Calling
Státní instituce
Pracovníci hotelů

Profil
Absolventka VŠ (Pedagogika – obor Andragogika, vzdělávání dospělých)
10 let práce na pozicích Manažer oddělení péče o zákazníka
Koordinátorka projektů ve společnosti Eurotel, kde získala praktické zkušenosti ze zákaznického servisu a péče o zákazníky
Rok 1994 získala ocenění prezidenta US West za práci v oblasti Customer Care
Od roku 2001 působí jako samostatná lektorka a konzultantka v oblasti soft skils dovedností se zaměření na mezilidské vztahy a komunikaci, profesionální péči o zákazníky

Certifikáty
Využití emoční inteligence
Tvůrčí přístupy v práci lektora
Profesionální lektor

Odborná a publikační činnost
Pravidelné přednášky v Institutu postgraduálního vzdělávání lékařů na katedře posudkového lékařství
Časopis Praktická personalistika (nakladatelství Anag): odborné články z oblasti praktické personalistiky, komunikace, budování vztahů

Marie Svobodová

PhDr. Marie Svobodová

lektorka

Specializace
Rétorika, jazykové schonosti a dovednosti
Veřejné vystoupení, prezentační dovednosti
Argumentace a vyjednávání
Mezikulturní komunikace

Profil
Absolventka FF UK v Praze, obor moderní filologie – čeština / ruština
FF UK Praha postgraduální studium obor: Forenzní fonetika – identifikace mluvčích
1991 – 1993 Kriminalistický ústav Praha, expert v oblasti fonoskopie (audioexpertiza)
1993 – 2002 FF UK, odborný asistent, výuka fonetika češtiny a ruštiny
Do roku 2002 externí lektor výuka komunikační dovednosti, fonetika a fonoskopie, soudní znalec

Odborná publikační činnost
Svobodová, M. (2012) Forenzní analýza řečového projevu: Zkoumaný materiál a problematika získávání srovnávacích vzorků s ohledem na roli tlumočníka. In: Soudní tlumočník 2/20011, KST ČR Praha

Ladislav Zmrzlý

Ladislav Zmrzlý

lektor

Specializace
Dopravní nehody – pojistné události

Profil
Absolvent SPŠS obor strojírenská konstrukce
5 let servisní technik vozidel ve výrobním závodě Praga a.s.
6 let technik likvidace škod na vozidlech ve společnosti Generali Pojišťovna, a.s.
11 let technik – specialista pojistných událostí, řeší pojistné události v rámci autoservisů
10 let odhadce majetku pro věci movité se specializací na motorová vozidla a pojištění vozidel

Aktuální kurzy

MANAŽERSKÁ AKADEMIE PRO LÍDRY

ROZBĚHNI SE A SKOČ FIRMO A VYBER SI 1. 2 NEBO 3

Do naší Manažerské akademie pro lídry může naskočit každá firma. Každý její manažer ví, jak si stojí jeho lidi a týmy a je schopen nadefinovat své požadavky pro jejich rozvoj.

PROGRAM
MODUL 1 MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI (KDO NEHOŘÍ, TEN NEZAPÁLÍ)
MODUL 2 LÍDROVSKÉ SCHOPNOSTI (JSME NA JEDNÉ LODI)
MODUL 3 SEBEPOZNÁNÍ (ROZŠIŘ SI SVŮJ ÚHEL POHLEDU)

Na jaké otázky dostanete odpověď kromě rozvoje Vašich lidí a týmů?
V rámci programů děláme tzv. „screening týmů“, kde se firma a její manažeři dozví, v jakém stavu se jejich týmy nacházejí.
Vytipujeme „talenty“ a navrhneme postup, jak využít jejich zatím nevyužitý potenciál.
Odhalíme u zaměstnanců jejich případnou nespokojenost, popřípadě jejich tendenci k vyhoření.

NOVINKY v oblasti pracovního práva

Program je určen pro HR manažery.

Forma: on-line/prezenčně

Podstatná část školení je věnována problematice zprostředkování zaměstnání, kontrolám práce, ochraně oznamovatelů protiprávních jednání (tzv. whistleblowingu) a práci z domova.
Problematické otázky nové právní úpravy dovolené.
Práce na tzv. home office.
Nový přestupek umožnění zastřešeného zprostředkování zaměstnaní od 1.8.2021 (zkušenosti z kontrol práce).
Judikát Nejvyššího soudu k seznámení s rozvrhem pracovní doby.
Pracovní doba a práce přesčas.
Změny otcovské, dlouhodobého ošetřovného a ošetřovného .
Návrh zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy.

Rozhovory s klíčovými lidmi ve firmě

"Tak dlouho jsem byl tahounem v této firmě, a ona si toho nevšimla, až jsem se rozhodl být tahounem jinde, kde to ocení."

Program workshopu:
Tahoun se rozhodl opustit firmu.
Tahoun přestal podávat svůj stabilní výkon.
Z tahouna se mám stal zaměstnanec, který nechce dělat již nic navíc.
Tahouna se nám snaží přetáhnout jiná firma.

Prokoukněte komunikační styly - NOVINKA

Forma: workshop, sdílení, individuální konzultace, individuální koučink

Program workshopu:
Komunikační styly (analytik, řidič, hvězda, srdcař).
Analýza týmu, klientů, kolegů atd., se kterými pracuji.
Jaký typ jsem já a jak s každým typem jednat.
Strategie jednání s jednotlivými typy, co funguje, co nefunguje.

Program Networking
Která skupina zaměstnanců je na komunikaci nejobtížnější a jak s nimi jednat?
Jak zapojit do komunikace analytiky?
Komunikují Mileniáni jinak?

Termín: bude upřesněn na základě přihlášených osob
Místo: Praha
Cena: 3 700 Kč / osoba (cena uvedena bez DPH zahrnuje kurzovné a knihu Prokoukněte komunikační styly druhých od PhDr. Michaely Daňkové)
Lektorka: PhDr. Michaela Daňková
Variabilní symbol pro platbu převodem: 12018

Inspirativní fórum: ZÍSKAT - ZŮSTAT

Jak získat nové zaměstnance a praktické zkušenosti, ke stabilizaci zaměstnanců. Inspirativní fórum je určené pro výrobní ředitele, Shift Lídry, mistry a HR manažery. Cílem je získat inspiraci a dobré nápady k tématu získat a zůstat, výměna zkušeností mezi účastníky (roundtable).

Program: (téma ZÍSKAT):
SMYSL PRÁCE A FIREMNÍ KULTURA (Lubomír Pech)
Jak zvyšovat motivaci zaměstnanců?
Jak na firemní kulturu?
Kde hledat konkurenční výhodu?

NÁBOR A HR MARMETING (Eva Pechová)
Jak zaujmout potenciální zaměstnance inzercí?
Jak prokouknout kandidáty na pohovoru?
Na co se při pohovoru zaměřit?

Program (téma ZŮSTAT):
ROZVOJ MANAGEMENTU VE VÝROBNÍCH FIRMÁCH (Michaela Daňková)
Jak naučit manažery, aby vycházeli se svými lidmi lépe?
Jak zajistit, aby podřízený prosazoval myšlenky manažera týmu?
Jak se stát zajímavým zaměstnavatelem? (Peníze nestačí.)
Jak s juniorními zaměstnanci?

JAK PRACOVAT S TEAM LÍDRY, SHIFT LÍDRY, MISTRY (Michaela Daňková, Václava Kaufmanová)
Jak udělat, aby TL/SL/M byl manažer a nevystupoval jako „dělník“?
Nápady, jak může TL/SL/M motivovat své podřízené.
Příprava TL/SL/M na obtížné situace dnešní doby při vedení lidí.
Udržení stávajících zaměstnanců.
Práce s juniorními TL.

Termín: 06.11.2018
Místo: Chomutov, místo bude upřesněno
Cena: 3 500 Kč / osoba, párové vstupné: 6 000 Kč, doplňkové vstupné 1 500 Kč (ceny jsou uvedeny bez DPH)
Variabilní symbol pro platbu převodem: 06112018

Přihláška na kurz


  Úhradu bankovním převodem proveďte před termínem konání kurzu.
  Platby zasílejte na účet č. 43-7905150267/0100 pod variabilním symbolem požadovaného kurzu.
  Zaškrtnutím tlačítka výše souhlasíte se smluvními podmínkami Menttory.
  Zaškrtnutím tlačítka výše souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

  Aktuální kurzy

  Psychologie při výběrovém pohovoru - NOVINKA

  Program je určen pro všechny, kteří vedou nebo se chystají vést výběrové pohovory.

  Forma: on-line/prezenčně

  PROGRAM
  Analýza kontaktu před pohovorem (Životopis, kontakty na Linkedin, zájmy…), čeho si všimnout a jak informace vyhodnotit, příprava otázek).
  Chování v průběhu celého rozhovoru (začátek versus střed a závěr) – nehodnotíme chování, ale všímáme si změn v pohovoru – co znamenají.
  Připravenost x autenticita (rozdělení rozhovoru na připravenou část a část, kdy uchazeč musí improvizovat) – na co se zaměřit.
  Analýza řeči těla v připravené části a části improvizační. Rozdíly face to face / on-line.
  Sledování proaktivity (např. jak hodnotí minulá zaměstnání).
  Jak se otevřeně zeptat, jaké další nabídky jsou „ve hře“? Na základě čeho se uchazeč bude rozhodovat? Zda má deadline, do kterého se chce rozhodnout?
  Jak uchazeči poskytnout prostor, aby nám sdělil, jak on se cítil během pohovoru.
  Jak zjistit, zda má uchazeč reálnou představu o tom, zda je na danou pozici v reálném životě připraven (např. maminka po mateřské dovolené – chce úvazek 6 hodin a kývne na 8).
  Práce se svojí intuicí po skončení pohovoru (příprava otázek na příště).

  NOVINKY v oblasti pracovního práva

  Program je určen pro HR manažery.

  Forma: on-line/prezenčně

  Podstatná část školení je věnována problematice zprostředkování zaměstnání, kontrolám práce, ochraně oznamovatelů protiprávních jednání (tzv. whistleblowingu) a práci z domova.
  Problematické otázky nové právní úpravy dovolené.
  Práce na tzv. home office.
  Nový přestupek umožnění zastřešeného zprostředkování zaměstnaní od 1.8.2021 (zkušenosti z kontrol práce).
  Judikát Nejvyššího soudu k seznámení s rozvrhem pracovní doby.
  Pracovní doba a práce přesčas.
  Změny otcovské, dlouhodobého ošetřovného a ošetřovného .
  Návrh zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy.

  Rozhovory s klíčovými lidmi ve firmě

  "Tak dlouho jsem byl tahounem v této firmě, a ona si toho nevšimla, až jsem se rozhodl být tahounem jinde, kde to ocení."

  Program workshopu:
  Tahoun se rozhodl opustit firmu.
  Tahoun přestal podávat svůj stabilní výkon.
  Z tahouna se mám stal zaměstnanec, který nechce dělat již nic navíc.
  Tahouna se nám snaží přetáhnout jiná firma.

  Prokoukněte komunikační styly - NOVINKA

  Forma: workshop, sdílení, individuální konzultace, individuální koučink

  Program workshopu:
  Komunikační styly (analytik, řidič, hvězda, srdcař).
  Analýza týmu, klientů, kolegů atd., se kterými pracuji.
  Jaký typ jsem já a jak s každým typem jednat.
  Strategie jednání s jednotlivými typy, co funguje, co nefunguje.

  Program Networking
  Která skupina zaměstnanců je na komunikaci nejobtížnější a jak s nimi jednat?
  Jak zapojit do komunikace analytiky?
  Komunikují Mileniáni jinak?

  Termín: bude upřesněn na základě přihlášených osob
  Místo: Praha
  Cena: 3 700 Kč / osoba (cena uvedena bez DPH zahrnuje kurzovné a knihu Prokoukněte komunikační styly druhých od PhDr. Michaely Daňkové)
  Lektorka: PhDr. Michaela Daňková
  Variabilní symbol pro platbu převodem: 12018

  Inspirativní fórum: ZÍSKAT - ZŮSTAT

  Jak získat nové zaměstnance a praktické zkušenosti, ke stabilizaci zaměstnanců. Inspirativní fórum je určené pro výrobní ředitele, Shift Lídry, mistry a HR manažery. Cílem je získat inspiraci a dobré nápady k tématu získat a zůstat, výměna zkušeností mezi účastníky (roundtable).

  Program: (téma ZÍSKAT):
  SMYSL PRÁCE A FIREMNÍ KULTURA (Lubomír Pech)
  Jak zvyšovat motivaci zaměstnanců?
  Jak na firemní kulturu?
  Kde hledat konkurenční výhodu?

  NÁBOR A HR MARMETING (Eva Pechová)
  Jak zaujmout potenciální zaměstnance inzercí?
  Jak prokouknout kandidáty na pohovoru?
  Na co se při pohovoru zaměřit?

  Program (téma ZŮSTAT):
  ROZVOJ MANAGEMENTU VE VÝROBNÍCH FIRMÁCH (Michaela Daňková)
  Jak naučit manažery, aby vycházeli se svými lidmi lépe?
  Jak zajistit, aby podřízený prosazoval myšlenky manažera týmu?
  Jak se stát zajímavým zaměstnavatelem? (Peníze nestačí.)
  Jak s juniorními zaměstnanci?

  JAK PRACOVAT S TEAM LÍDRY, SHIFT LÍDRY, MISTRY (Michaela Daňková, Václava Kaufmanová)
  Jak udělat, aby TL/SL/M byl manažer a nevystupoval jako „dělník“?
  Nápady, jak může TL/SL/M motivovat své podřízené.
  Příprava TL/SL/M na obtížné situace dnešní doby při vedení lidí.
  Udržení stávajících zaměstnanců.
  Práce s juniorními TL.

  Termín: 06.11.2018
  Místo: Chomutov, místo bude upřesněno
  Cena: 3 500 Kč / osoba, párové vstupné: 6 000 Kč, doplňkové vstupné 1 500 Kč (ceny jsou uvedeny bez DPH)
  Variabilní symbol pro platbu převodem: 06112018

  Přihláška na kurz


   Úhradu bankovním převodem proveďte před termínem konání kurzu.
   Platby zasílejte na účet č. 43-7905150267/0100 pod variabilním symbolem požadovaného kurzu.
   Zaškrtnutím tlačítka výše souhlasíte se smluvními podmínkami Menttory.
   Zaškrtnutím tlačítka výše souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

   Reference

   Auto Palace
   Logo OPT Demand
   Logo SSI Technologies
   Logo Personna International CZ, EdgeWell
   Logo Residenza Kler
   Logo Hitachi Cable
   Logo McDonald's
   Logo Škoda
   Logo Carrier
   Logo Black Decker
   Logo Citroen
   Logo Vodafone
   Logo Česká Spořitelna
   Logo Komerční banka
   Logo Foto Škoda
   Logo Securitas
   Logo Severočeské Doly
   Logo Suzuki
   Logo T-Mobile
   Logo Accenture
   Logo ČEPS
   Logo Moneta
   Logo S Autoleasing

   Kontakty

   Telefon: +420 723 590 910
   E-mail: info@menttory.cz

   Václava Kaufmanová - Menttory
   Hájkova 6, 130 00 Praha 3

   IČ: 76192423
   DIČ: CZ7260252428

   Živnost: UMCP3/9230/2010/Jčk/4
   Číslo účtu: 43-7905150267/0100