My pracujeme jinak

Chceme, aby firmy, se kterými spolupracujeme rostly, měly spokojené a loajální zaměstnance a ve firmě byla zdravá firemní kultura.

dozvědět se více o společnosti Menttory

Proč spolupracovat právě s námi?

Zajímáme se o Vás i o Vaše lidi, potřeby klientů řešíme komplexně a systematicky (od top managementu přes střední management až po liniové zaměstnance).
Nenavrhujeme řešení – hledáme cesty, jak cíle dosáhnout, do rozvojových projektů navrhujeme vždy tým lidí, který se navzájem doplňuje, inspiruje a řeší problematiku klientů z různých pohledů.
Pracujeme s lektory a kouči, kteří mají manažerskou zkušenost, jsou specialisty a profesionály v dané oblasti.
Vyžadujeme spolupráci při realizaci projektů jdeme společnou cestou.
Do návrhů vkládáme dlouholetou zkušenost s přípravou, realizací a implementací různých vzdělávacích a poradenských projektů.
Chceme vidět výsledky, práce nás nenaplňuje pokud za námi nejsou vidět výsledky.

Řešíte některou z těchto situací?

Potřebujete udržet klíčové zaměstnance ve firmě?
Nevíte, jak pracovat s novou generací lidí Y/Z?
Záleží Vám na zdraví Vašich zaměstnanců?
Chcete pracovat s diverzitou ve firmě?
Zavádíte mentoring do firmy?
Nefunguje u Vás týmová spolupráce – rozpadá se Vám tým?
Zajímal by Vás průzkum spokojenosti Vašich zaměstnanců?
Snížil se prodej obchodního oddělení?
Neumí Vaše oddělení prodat své výsledky managementu i ostatním lidem ve firmě?
Chcete pracovat s talenty ve firmě?

Vystupují Vaši
zaměstnanci v médiích?

A další…..

Náš tým

Aktuální kurzy

MANAŽERSKÁ AKADEMIE PRO LÍDRY

ROZBĚHNI SE A SKOČ FIRMO A VYBER SI 1. 2 NEBO 3

Do naší Manažerské akademie pro lídry může naskočit každá firma. Každý její manažer ví, jak si stojí jeho lidi a týmy a je schopen nadefinovat své požadavky pro jejich rozvoj.

PROGRAM
MODUL 1 MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI (KDO NEHOŘÍ, TEN NEZAPÁLÍ)
MODUL 2 LÍDROVSKÉ SCHOPNOSTI (JSME NA JEDNÉ LODI)
MODUL 3 SEBEPOZNÁNÍ (ROZŠIŘ SI SVŮJ ÚHEL POHLEDU)

Na jaké otázky dostanete odpověď kromě rozvoje Vašich lidí a týmů?
V rámci programů děláme tzv. „screening týmů“, kde se firma a její manažeři dozví, v jakém stavu se jejich týmy nacházejí.
Vytipujeme „talenty“ a navrhneme postup, jak využít jejich zatím nevyužitý potenciál.
Odhalíme u zaměstnanců jejich případnou nespokojenost, popřípadě jejich tendenci k vyhoření.

NOVINKY v oblasti pracovního práva

Program je určen pro HR manažery.

Forma: on-line/prezenčně

Podstatná část školení je věnována problematice zprostředkování zaměstnání, kontrolám práce, ochraně oznamovatelů protiprávních jednání (tzv. whistleblowingu) a práci z domova.
Problematické otázky nové právní úpravy dovolené.
Práce na tzv. home office.
Nový přestupek umožnění zastřešeného zprostředkování zaměstnaní od 1.8.2021 (zkušenosti z kontrol práce).
Judikát Nejvyššího soudu k seznámení s rozvrhem pracovní doby.
Pracovní doba a práce přesčas.
Změny otcovské, dlouhodobého ošetřovného a ošetřovného .
Návrh zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy.

Rozhovory s klíčovými lidmi ve firmě

"Tak dlouho jsem byl tahounem v této firmě, a ona si toho nevšimla, až jsem se rozhodl být tahounem jinde, kde to ocení."

Program workshopu:
Tahoun se rozhodl opustit firmu.
Tahoun přestal podávat svůj stabilní výkon.
Z tahouna se mám stal zaměstnanec, který nechce dělat již nic navíc.
Tahouna se nám snaží přetáhnout jiná firma.

Prokoukněte komunikační styly - NOVINKA

Forma: workshop, sdílení, individuální konzultace, individuální koučink

Program workshopu:
Komunikační styly (analytik, řidič, hvězda, srdcař).
Analýza týmu, klientů, kolegů atd., se kterými pracuji.
Jaký typ jsem já a jak s každým typem jednat.
Strategie jednání s jednotlivými typy, co funguje, co nefunguje.

Program Networking
Která skupina zaměstnanců je na komunikaci nejobtížnější a jak s nimi jednat?
Jak zapojit do komunikace analytiky?
Komunikují Mileniáni jinak?

Termín: bude upřesněn na základě přihlášených osob
Místo: Praha
Cena: 3 700 Kč / osoba (cena uvedena bez DPH zahrnuje kurzovné a knihu Prokoukněte komunikační styly druhých od PhDr. Michaely Daňkové)
Lektorka: PhDr. Michaela Daňková
Variabilní symbol pro platbu převodem: 12018

Inspirativní fórum: ZÍSKAT - ZŮSTAT

Jak získat nové zaměstnance a praktické zkušenosti, ke stabilizaci zaměstnanců. Inspirativní fórum je určené pro výrobní ředitele, Shift Lídry, mistry a HR manažery. Cílem je získat inspiraci a dobré nápady k tématu získat a zůstat, výměna zkušeností mezi účastníky (roundtable).

Program: (téma ZÍSKAT):
SMYSL PRÁCE A FIREMNÍ KULTURA (Lubomír Pech)
Jak zvyšovat motivaci zaměstnanců?
Jak na firemní kulturu?
Kde hledat konkurenční výhodu?

NÁBOR A HR MARMETING (Eva Pechová)
Jak zaujmout potenciální zaměstnance inzercí?
Jak prokouknout kandidáty na pohovoru?
Na co se při pohovoru zaměřit?

Program (téma ZŮSTAT):
ROZVOJ MANAGEMENTU VE VÝROBNÍCH FIRMÁCH (Michaela Daňková)
Jak naučit manažery, aby vycházeli se svými lidmi lépe?
Jak zajistit, aby podřízený prosazoval myšlenky manažera týmu?
Jak se stát zajímavým zaměstnavatelem? (Peníze nestačí.)
Jak s juniorními zaměstnanci?

JAK PRACOVAT S TEAM LÍDRY, SHIFT LÍDRY, MISTRY (Michaela Daňková, Václava Kaufmanová)
Jak udělat, aby TL/SL/M byl manažer a nevystupoval jako „dělník“?
Nápady, jak může TL/SL/M motivovat své podřízené.
Příprava TL/SL/M na obtížné situace dnešní doby při vedení lidí.
Udržení stávajících zaměstnanců.
Práce s juniorními TL.

Termín: 06.11.2018
Místo: Chomutov, místo bude upřesněno
Cena: 3 500 Kč / osoba, párové vstupné: 6 000 Kč, doplňkové vstupné 1 500 Kč (ceny jsou uvedeny bez DPH)
Variabilní symbol pro platbu převodem: 06112018

Přihláška na kurz


  Úhradu bankovním převodem proveďte před termínem konání kurzu.
  Platby zasílejte na účet č. 43-7905150267/0100 pod variabilním symbolem požadovaného kurzu.
  Zaškrtnutím tlačítka výše souhlasíte se smluvními podmínkami Menttory.
  Zaškrtnutím tlačítka výše souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

  Aktuální kurzy

  Psychologie při výběrovém pohovoru - NOVINKA

  Program je určen pro všechny, kteří vedou nebo se chystají vést výběrové pohovory.

  Forma: on-line/prezenčně

  PROGRAM
  Analýza kontaktu před pohovorem (Životopis, kontakty na Linkedin, zájmy…), čeho si všimnout a jak informace vyhodnotit, příprava otázek).
  Chování v průběhu celého rozhovoru (začátek versus střed a závěr) – nehodnotíme chování, ale všímáme si změn v pohovoru – co znamenají.
  Připravenost x autenticita (rozdělení rozhovoru na připravenou část a část, kdy uchazeč musí improvizovat) – na co se zaměřit.
  Analýza řeči těla v připravené části a části improvizační. Rozdíly face to face / on-line.
  Sledování proaktivity (např. jak hodnotí minulá zaměstnání).
  Jak se otevřeně zeptat, jaké další nabídky jsou „ve hře“? Na základě čeho se uchazeč bude rozhodovat? Zda má deadline, do kterého se chce rozhodnout?
  Jak uchazeči poskytnout prostor, aby nám sdělil, jak on se cítil během pohovoru.
  Jak zjistit, zda má uchazeč reálnou představu o tom, zda je na danou pozici v reálném životě připraven (např. maminka po mateřské dovolené – chce úvazek 6 hodin a kývne na 8).
  Práce se svojí intuicí po skončení pohovoru (příprava otázek na příště).

  NOVINKY v oblasti pracovního práva

  Program je určen pro HR manažery.

  Forma: on-line/prezenčně

  Podstatná část školení je věnována problematice zprostředkování zaměstnání, kontrolám práce, ochraně oznamovatelů protiprávních jednání (tzv. whistleblowingu) a práci z domova.
  Problematické otázky nové právní úpravy dovolené.
  Práce na tzv. home office.
  Nový přestupek umožnění zastřešeného zprostředkování zaměstnaní od 1.8.2021 (zkušenosti z kontrol práce).
  Judikát Nejvyššího soudu k seznámení s rozvrhem pracovní doby.
  Pracovní doba a práce přesčas.
  Změny otcovské, dlouhodobého ošetřovného a ošetřovného .
  Návrh zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy.

  Rozhovory s klíčovými lidmi ve firmě

  "Tak dlouho jsem byl tahounem v této firmě, a ona si toho nevšimla, až jsem se rozhodl být tahounem jinde, kde to ocení."

  Program workshopu:
  Tahoun se rozhodl opustit firmu.
  Tahoun přestal podávat svůj stabilní výkon.
  Z tahouna se mám stal zaměstnanec, který nechce dělat již nic navíc.
  Tahouna se nám snaží přetáhnout jiná firma.

  Prokoukněte komunikační styly - NOVINKA

  Forma: workshop, sdílení, individuální konzultace, individuální koučink

  Program workshopu:
  Komunikační styly (analytik, řidič, hvězda, srdcař).
  Analýza týmu, klientů, kolegů atd., se kterými pracuji.
  Jaký typ jsem já a jak s každým typem jednat.
  Strategie jednání s jednotlivými typy, co funguje, co nefunguje.

  Program Networking
  Která skupina zaměstnanců je na komunikaci nejobtížnější a jak s nimi jednat?
  Jak zapojit do komunikace analytiky?
  Komunikují Mileniáni jinak?

  Termín: bude upřesněn na základě přihlášených osob
  Místo: Praha
  Cena: 3 700 Kč / osoba (cena uvedena bez DPH zahrnuje kurzovné a knihu Prokoukněte komunikační styly druhých od PhDr. Michaely Daňkové)
  Lektorka: PhDr. Michaela Daňková
  Variabilní symbol pro platbu převodem: 12018

  Inspirativní fórum: ZÍSKAT - ZŮSTAT

  Jak získat nové zaměstnance a praktické zkušenosti, ke stabilizaci zaměstnanců. Inspirativní fórum je určené pro výrobní ředitele, Shift Lídry, mistry a HR manažery. Cílem je získat inspiraci a dobré nápady k tématu získat a zůstat, výměna zkušeností mezi účastníky (roundtable).

  Program: (téma ZÍSKAT):
  SMYSL PRÁCE A FIREMNÍ KULTURA (Lubomír Pech)
  Jak zvyšovat motivaci zaměstnanců?
  Jak na firemní kulturu?
  Kde hledat konkurenční výhodu?

  NÁBOR A HR MARMETING (Eva Pechová)
  Jak zaujmout potenciální zaměstnance inzercí?
  Jak prokouknout kandidáty na pohovoru?
  Na co se při pohovoru zaměřit?

  Program (téma ZŮSTAT):
  ROZVOJ MANAGEMENTU VE VÝROBNÍCH FIRMÁCH (Michaela Daňková)
  Jak naučit manažery, aby vycházeli se svými lidmi lépe?
  Jak zajistit, aby podřízený prosazoval myšlenky manažera týmu?
  Jak se stát zajímavým zaměstnavatelem? (Peníze nestačí.)
  Jak s juniorními zaměstnanci?

  JAK PRACOVAT S TEAM LÍDRY, SHIFT LÍDRY, MISTRY (Michaela Daňková, Václava Kaufmanová)
  Jak udělat, aby TL/SL/M byl manažer a nevystupoval jako „dělník“?
  Nápady, jak může TL/SL/M motivovat své podřízené.
  Příprava TL/SL/M na obtížné situace dnešní doby při vedení lidí.
  Udržení stávajících zaměstnanců.
  Práce s juniorními TL.

  Termín: 06.11.2018
  Místo: Chomutov, místo bude upřesněno
  Cena: 3 500 Kč / osoba, párové vstupné: 6 000 Kč, doplňkové vstupné 1 500 Kč (ceny jsou uvedeny bez DPH)
  Variabilní symbol pro platbu převodem: 06112018

  Přihláška na kurz


   Úhradu bankovním převodem proveďte před termínem konání kurzu.
   Platby zasílejte na účet č. 43-7905150267/0100 pod variabilním symbolem požadovaného kurzu.
   Zaškrtnutím tlačítka výše souhlasíte se smluvními podmínkami Menttory.
   Zaškrtnutím tlačítka výše souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

   Reference

   Auto Palace
   Logo OPT Demand
   Logo SSI Technologies
   Logo Personna International CZ, EdgeWell
   Logo Residenza Kler
   Logo Hitachi Cable
   Logo McDonald's
   Logo Škoda
   Logo Carrier
   Logo Black Decker
   Logo Citroen
   Logo Vodafone
   Logo Česká Spořitelna
   Logo Komerční banka
   Logo Foto Škoda
   Logo Securitas
   Logo Severočeské Doly
   Logo Suzuki
   Logo T-Mobile
   Logo Accenture
   Logo ČEPS
   Logo Moneta
   Logo S Autoleasing

   Kontakty

   Telefon: +420 723 590 910
   E-mail: info@menttory.cz

   Václava Kaufmanová - Menttory
   Hájkova 6, 130 00 Praha 3

   IČ: 76192423
   DIČ: CZ7260252428

   Živnost: UMCP3/9230/2010/Jčk/4
   Číslo účtu: 43-7905150267/0100