Smluvní podmínky Menttory

Přihláška k účasti na semináři – kurzu
Vyplněné přihlášky zašlete poštou, e-mailem nebo využijte on-line přihlášky na adrese www.menttory.cz.
Vaše přihláška je závaznou objednávkou (při neomluvené neúčasti 5 pracovních dnů před kurzem zaplacené kurzovné Vám nevracíme, nezaplacené kurzovné Vám vyfakturujeme v plné výši).
Uzávěrka přihlášek je 10 dní před termínem konání kurzu, přihlášky po tomto termínu konzultujte telefonicky.
Došlé přihlášky nepotvrzujeme. Posíláme však pozvánku před termínem kurzu. Přihlášky jsou zařazovány dle termínu doručení. V případě překročení kapacity kurzu Vám do dvou pracovních dnů po obdržení Vaší přihlášky nabídneme náhradní termín nebo zrušení přihlášky a vrácení platby.
Vyhrazujeme si právo změny lektora, místa, data konání, popřípadě zrušení kurzu. Všechny přihlášené účastníky budeme v takovém případě včas informovat.

Úhrada kurzu
Úhradu můžete provést takto:
Bankovním převodem před termínem konání kurzu (alespoň pět dnů předem) na náš účet č. 43-7905150267/0100 u Komerční banky Praha 3, jako platbu předem
Zálohovou fakturou
Hotově při prezenci

Daňový doklad (potvrzení o platbě)
Účastníci obdrží při prezenci daňový doklad pro odpočet DPH na platby, které budou připsány na náš účet nejpozději 2 dny před termínem kurzu.
Na platby došlé po tomto termínu vystavíme daňový doklad a zašleme poštou na adresu Vaší firmy do oddělení účtárny.

Stornovací podmínky
Přihlášku je možno stornovat z vážných důvodů 5 pracovních dnů před kurzem.
Při neomluvené neúčasti 5 pracovních dnů před kurzem (zaplacené kurzovné nevracíme, studijní materiály však zašleme, nezaplacené kurzovné vyfakturujeme v plné výši).
Dle potřeby je možné vyslat náhradníka.

Součástí kurzů je
Studijní či pracovní materiál zpracovaný přednášejícím.
Studené nebo teplé občerstvení dle typu kurzu.

Zahájení kurzů – prezence
Prezence účastníků probíhá půl hodiny před vlastním zahájením kurzu.
Prosíme účastníky o dodržení tohoto předstihu.

Náš tým

Reference

Auto Palace
Logo OPT Demand
Logo SSI Technologies
Logo Personna International CZ, EdgeWell
Logo Residenza Kler
Logo Hitachi Cable
Logo McDonald's
Logo Škoda
Logo Carrier
Logo Black Decker
Logo Citroen
Logo Vodafone
Logo Česká Spořitelna
Logo Komerční banka
Logo Foto Škoda
Logo Securitas
Logo Severočeské Doly
Logo Suzuki
Logo T-Mobile
Logo Accenture
Logo ČEPS
Logo Moneta
Logo S Autoleasing

Kontakty

Telefon: +420 723 590 910
E-mail: info@menttory.cz

Václava Kaufmanová - Menttory
Hájkova 6, 130 00 Praha 3

IČ: 76192423
DIČ: CZ7260252428

Živnost: UMCP3/9230/2010/Jčk/4
Číslo účtu: 43-7905150267/0100